Psychologia Gór – osobowość alpinistów

2
Gerlinde Kaltenbrunner na szczycie Nuptse. Fot. David Göttler
Gerlinde Kaltenbrunner na szczycie Nuptse. Fot. David Göttler

Osobowość jest jednym z najszerzej badanym obszarem psychologii. Dzięki badaniom nad osobowością posiadamy wiedzę, dzięki której możemy określić profil osobowościowy sportowca i tym samym pracować nad jego efektywnością. Określenie cech charakteryzujących daną grupę, daje nam możliwość kształtowania cech warunkujących sukces sportowy.  

Badanie miało na celu określenie, jakie cechy posiadają alpiniści i alpinistki, czy posiadane cechy predestynują podjęcie aktywności wysokogórskiej oraz czy w trakcie doświadczeń wysokogórskich dochodzi do zmian w sferze osobowości.

Grupę badawczą stanowili alpiniści i alpinistki z całego kraju. W badaniu wzięło udział 100 osób, 71 mężczyzn i 29 kobiet. Odpowiedzieli oni na 325 pytań. Wypełnili Kwestionariusz 16 PF-5 Cattella, Kwestionariusz Narcyzmu, Kwestionariusz Płci Psychologicznej, Inwentarz Agresji- Asercji oraz Kwestionariusz Odporności Psychicznej

WYNIKI:

Typ płci psychologicznej:

Mężczyźni najczęściej charakteryzują się męskim typem płci psychologicznej (52,10%), w następnej kolejności androgynicznym typem płci psychologicznej (33,80%), najmniej alpinistów charakteryzuje się nieokreślonym typem płci psychologicznej bo w 11,30% oraz kobiecym typem psychologicznej płci oszacowany na 2,80%. Kobiety najczęściej charakteryzują się androgynicznym typem płci psychologicznej (44,80%), w dalszej kolejności męskim typem płci psychologicznej (27,60%), najmniej charakteryzuje alpinistki kobiecy typ płci psychologicznej (20,70%) i nieokreślony typ płci psychologicznej (6,90%). Mężczyźni i kobiety razem charakteryzują się najczęściej męskim typem płci psychologicznej (45%), następnie androgynicznym typem płci psychologicznej (37%), najmniej nieokreślonym typem płci psychologicznej (10%) oraz kobiecym typem płci psychologicznej (8%). W badanej grupie najwięcej osób przejawia męski typ płci psychologicznej, można więc założyć, że posiadanie męskiego typu płci psychologicznej predestynuje podjęcie aktywności wysokogórskiej.

Ciekawe są wyniki kobiet, które najczęściej charakteryzują się androgynicznym lub męskim typem płci psychologicznej. Androgynia to połączenie cech męskich i kobiecych, mających neutralny charakter np. odpowiedzialny. Cechy stereotypowo męskie to np.: agresywny, niezależny, dominujący, rywalizujący. Wyniki te sugerują, że kobiety częściej podejmą się aktywności wysokogórskiej jeśli nie charakteryzują się kobiecym typem płci psychologicznej. Cechy stereotypowo przypisywane kobietom to np.: opiekuńcza, angażująca się w sprawy innych itp. Z badań Salminen (1990) również wynika, że kobiety o androgynicznym lub męskim typie płci psychologicznej częściej podejmowały aktywność sportową, niż panie o kobiecej tożsamości. Dlatego też, można sądzić, że posiadanie cech stereotypowo męskich predestynuje do zostania alpinistą i sprzyjać będzie w karierze alpinistycznej kobietom.

Rycina powyżej ukazuje rozkład płci psychologicznej w zależności od płci biologicznej. Źródło:badanie własne

Narcyzm:

Alpiniści w większym stopniu posiadają cechy narcystyczne, niż kobiety uprawiające alpinizm. Znaczyć to może, że narcyzm przyczynia się do zainteresowania aktywnością wysokogórską (zwłaszcza u mężczyzn), ponieważ cecha ta warunkuje u mężczyzn potrzebę sprawdzania się we wszelkich możliwych dziedzinach. Wspinaczka może być jedną z tych dziedzin.

Agresja i Asertywność:

Alpiniści wykazują większy poziom agresji i asertywności, niż alpinistki, jednak różnica między mężczyznami, a kobietami nie była znacząca co może świadczyć o wpływie większego (od przeciętnego) poziomu agresywności i asertywności na podjęcie aktywności sportowej oraz jej kontynuowanie.

Odporność psychiczna:

Alpiniści okazali się bardziej odporni psychicznie, niż alpinistki, jednak ten wynik posiada tendencję do bycia istotną statystycznie. Założyć można, iż posiadanie odporności psychicznej nie skłania ludzi do podjęcia aktywności ekstremalnej, jednak odporność emocjonalna rośnie wraz z wiekiem alpinistów.

Dalszą część artykułu przeczytasz na stronie Drytooling.com.pl

Gerlinde Kaltenbrunner na szczycie Nuptse. Fot. David Göttler
Gerlinde Kaltenbrunner na szczycie Nuptse. Fot. David Göttler2 KOMENTARZE

  1. Alpiniści w większym stopniu posiadają cechy narcystyczne, niż kobiety uprawiające alpinizm. Znaczyć to może, że narcyzm przyczynia się do zainteresowania aktywnością wysokogórską (zwłaszcza u mężczyzn) :))))))

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here