Góry Wałbrzyskie – niedoceniany zielony zakątek Polski

Mówiąc o polskich górach, najczęściej wymieniamy Tatry, Beskidy czy Bieszczady. Mało kto wie, że równie urokliwe są także Góry Wałbrzyskie. To niewielkie pasmo śląskich gór nie dorównuje powierzchnią ani wysokością Tatrom czy Bieszczadom, jest jednak niezwykle interesujące, a wciąż nieco niedoceniane. Poznajmy najważniejsze miejsca w ich rejonie, kilka interesujących ciekawostek tego regionu. Poszukajmy Złotego Pociągu, a na koniec popływajmy kajakiem po Jeziorze Bystrzyckim. To wszystko czeka na nas właśnie w Górach Wałbrzyskich.

Położenie geograficzne Gór Wałbrzyskich

Góry Wałbrzyskie są pasmem górskim położonym w Sudetach Środkowych, w południowo-zachodniej części Polski. Całe pasmo leży w granicach naszego kraju, ciągnąc się od Doliny Bobru aż do Doliny Bystrzycy, na długości 35 kilometrów. Góry Wałbrzyskie graniczą od południa z Górami Kamiennymi i Kotliną Kamiennogórską, od zachodu z Górami Lisimi (częścią Rudaw Janowickich). Od południowego-zachodu dochodzą aż do Gór Kaczawskich, a na północy przechodzą łagodnie w Pogórze Wałbrzyskie. Ze wschodniej strony Góry Wałbrzyskie łączą się z Górami Sowimi. Najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich jest Borowa o wysokości 853 m n.p.m. Góry Wałbrzyskie w całości leżą w dorzeczu Odry, w zlewisku Morza Bałtyckiego.

Nazwa „Góry Wałbrzyskie” pochodzi od nazwy Wałbrzycha, który do roku 1999 był miastem wojewódzkim.

Podział Gór Wałbrzyskich

Góry Wałbrzyskie dzielą się na kilka części, z których każda odznacza się niezwykłymi walorami przyrodniczymi.

Masyw Trójgarba i Krąglaka

Masyw Trójgarba i Krąglaka to samodzielny człon Gór Wałbrzyskich. Główny człon masywu, masyw Trójgarba, stanowi tzw. zwornik kilku grzbietów. Pomiędzy te grzbiety wcinają się doliny potoków. Szczyty grzbietów bocznych nie przekraczają wysokości 650 m, a najpopularniejsze z nich to Jagodnik, Gawron czy Węgielnik. Trójgarb jest szczytem głównym i najwyższym, ma wysokość 779 m.

Człon z Kraglakiem jest mniejszy obszarowo. Od szczytu odchodzi kilka niewielkich grzbietów. Wysokość Krąglaka to 693 m.

 

las-we-mgle.jpg

 

Masyw Chełmca

Masyw Chełmca stanowi kulminację Gór Wałbrzyskich. Jego wulkaniczne pochodzenie spowodowało ciekawą budowę. Zbocza masywu są strome, wzniesienia stożkowo-kopulaste. Od północnej strony szczyt ma kształt przypominający hełm, stąd prawdopodobnie jego nazwa. Linia grzbietowa masywu jest bardzo charakterystyczna i rozpoznawalna.

Kotlina Wałbrzyska

Kotlina Wałbrzyska jest wąską i długą górską kotliną. Jej zbocza są strome, otaczają je liczne doliny. Jest to rejon silnie uprzemysłowiony. Zobaczymy tutaj stare, niedziałające już szyby kopalniane. Od zachodniej strony nad kotliną góruje Chełmiec.

Góry Czarne

Góry Czarne stanowią północno-wschodni człon Gór Wałbrzyskich. W ich rejonie leży najwyższy szczyt tych gór, Borowa. W Górach Czarnych leży tez wiele innych, niższych szczytów, np. Dłużyca, Dłużyna, Kamienna, czy Klasztorzysko.

Rybnicki Grzbiet

Rybnicki Grzbiet jest niewielkim pasmem Gór Wałbrzyskich, biegnących od północnego zachodu na południowy wschód. Ma pochodzenie wulkaniczne, co sprawia, że jego budowa jest interesująca i charakterystyczna. Przez Rybnicki Grzbiet wiedzie kilka szlaków turystycznych, spośrod których najchętniej odwiedzany jest szlak czerwony z Wałbrzycha przez Borową do Przełęczy po Borową.

Odrobina historii

Mówiąc o Górach Wałbrzyskich, czy w ogóle o terenach Wałbrzycha, większość z nas ma przed oczami kopalnie i szyby. Słusznie, ponieważ od okresu po II wojnie światowej aż do 1998 roku działał tu prężnie przemysł wydobywczy węgla kamiennego i barytu. Po tamtym okresie pozostały stare szyby, które spotkamy podczas wędrówki szlakami i ścieżkami.

W rejonie Gór Wałbrzyskich osadnictwo pojawiło się dość późno, turystyka zaś pojawiła się tu w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy to zaczęto odkrywać walory przyrodnicze tych terenów. Powstawały liczne towarzystwa i stowarzyszenia miłośników przyrody tych rejonów, a przykładem może być powstanie w roku 1882 Towarzystwa Górskiego w Jedlinie Zdroju. Uczestnicy towarzystwa zajmowali się wytyczaniem szlaków i ścieżek spacerowych, budowaniem wież i punktów widokowych i szerzeniem wiedzy i zainteresowania Górami Wałbrzyskimi. Wybudowanie w roku 1842 linii kolejowej łączącej Wrocław z Wałbrzychem znacząco wpłynęło na rozwój tutejszej gospodarki, przemysłu oraz turystyki.

Podczas II wojny światowej tereny Gór Wałbrzyskich i samego Wałbrzycha nie ucierpiały zbyt mocno. Warto jednak podkreślić, że popularny dziś wśród turystów Zamek Książ stanowił jeden wielki plac budowy. Pod zamkiem, w skale, wykuto ogromnej długości tunele – schrony. Niektórzy twierdzą, że to właśnie te bunkry i Zamek Książ miał stanowić główną kwaterę Adolfa Hitlera. Tunele budowali więźniowie z obozu Gross Rosen na polecenie Towarzystwa Todt, mającego swoją siedzibę w Jedlince. w tym miejscu dzisiaj mieści się obserwatorium sejsmologiczne Polskiej Akademii Nauk. Przed wejściem zamaskowany jest właz do 40-metrowego szybu, który w zamierzeniu miał być windą.

Fauna i flora Gór Wałbrzyskich

Fauna Gór Wałbrzyskich jest dość uboga, podobna do fauny całych Sudetów. Powodem tego jest prawdpodobnie fakt silnego zurbanizowania znacznych obszarów Gór Wałbrzyskich. Wprawni obserwatorzy mogą tu spotkać sarny, dziki i muflony. Osobliwością fauny tych terenów jest aż 90 gatunków ślimaków. Niektóre z nich właśnie tutaj odkryte zostały po raz pierwszy.

 

swierk-gory-walbrzyskie.jpg

 

Flora Gór Wałbrzyskich jest zdecydowanie bardziej interesująca. Doliny poprzecinane są potokami, co tworzy idealne miejsce dla rzadkich gatunków roślin. Większość obszarów Gór Wałbrzyskich to tereny leśne i górskie łąki. Z racji działalności kopali, niegdyś było tu ogromne zapotrzebowanie na drewno. Niestety, okazało się, że drzewa bardzo szybko ubywało, a nowe nie wyrastały tak szybko. Ogołocone z drzew stoki nie zatrzymywały wody, ulegając zniszczeniu. Zaczęto wówczas sadzenie szybkorosnących drzew, przeważnie świerków, skąd teraz mamy tu monokulturę świerkową z domieszkami lasu mieszanego.

Runo lasów świerkowych jest ubogie, znacznie bogatsze natomiast jest w piętrze pogórzy. Spotkamy tu połacie fiołka leśnego, wawrzynek wilczełyko, a także piękne goździki kropkowane. Wczesną wiosną ujrzymy śnieżyce wiosenne, a zimowit jesienny jest tutaj pierwszą oznaką nadchodzącej jesieni.

Ochrona przyrody w Górach Wałbrzyskich

W roku 1981 utworzony został Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca, Trójgarbu i Krzyżowej Góry. Miał on chronić obszary charakterystycznej dla tych obszarów roślinności. W latach 2007-2008 jednak w miejsce tego obszaru utworzono trzy nowe obszary – Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca, Obszar Chronionego Krajobrazu Masywu Trójgarbu oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Krzyżowej.

Po II wojnie światowej obszar obejmujący Góry Wałbrzyskie i Góry Kamienne określano mianem Sudety Wałbrzyskie. Dzisiaj pozostałością po tym jest nazwa parku krajobrazowego.

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich

Utworzony został w 1998 roku. Obejmuje powierzchnię 6493 ha w najwyższej części Gór Kamiennych, w Paśmie Lesistej. Na jego terenie znajduje się wiele pomników przyrody, spośród których większość to formacje skalne. Na uwagę zasługuje m.in. Małpia Skała, Czerwone Skałki i Szczeliny Wiatrowe. Na obszarze parku znajduje się także szczyt Zamkowa Góra, na który prowadzi żółty szlak z Wałbrzycha do Jedliny.

Książański Park Krajobrazowy

Powstał w 1981 roku. Na jego terenie wyznaczono dwa rezerwaty – Przełomy pod Książem i Jeziorko Daisy.

Przełomy pod Książem

Rezerwat zlokalizowany jest w paśmie Pogórza Wałbrzyskiego na wysokości 330-431 m. Znacząca większość obszarów chronionych znajduje się na terenie miasta Wałbrzych, nieznaczna część obszaru chronionego to tereny miasta Świebodzice. Cały rezerwat rozciągnięty jest pomiędzy dwoma wąwozami – Wąwozem Księżno z rzeką Pełcznicą i Wąwozem Soliczanka z rzeką Szczawnik. Rezerwat Przełomy pod Książem jest jednym z największych w całych Sudetach. 98% jego powierzchni stanowią lasy, w szczegolności buczyny i dąbrowy.

 

ruiny-starego-ksiaza.jpg

 

Runo leśne jest ubogie, a ich roślinność ogranicza się w zasadzie tylko do traw i paproci. Strome, skaliste zbocza stwarzają trudne i wymagające warunki środowiskowe dla rosnących tutaj drzew. Wiele z nich przewraca się przy silnym, porywistym wietrze, zalegając i butwiejąc w runie leśnym. To z kolei stwarza korzystne warunki dla rozwoju grzybów, porostów i śluzowców. Doliny rzeczne porośnięte są łęgiem jesionowym. W wyższych partiach występują sosny, modrzewie, wiązy i klony. Są tu też rzadkie rośliny chronione, takie, jak barwinek pospolity, parzydło leśne, przylaszczka pospolita czy snieżyczka wiosenna. Interesująca jest także tutejsza fauna. Spotkamy tu sarny, dziki, borsuki, myszy, jeże, a także oswojone z człowiekiem muflony. Żyje tu także aż 87 gatunków mięczaków i 199 gatunków pajęczaków.

Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny zamku Stary Książ, kilka punktów widokowych w jego rejonie.

Szlaki turystyczne

– szlak niebieski -Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej, prowadząca z osiedla Podzamcze przez ruiny Starego Książa do zamku Książ. Trasa wiedzie malowniczym terenem, przez mostki, kładki, na trasie napotkamy kilka punktów widokowych.

– szlak zielony – Szlak Palmiarnia-Stary Książ-Cis-Świebodzice-ruiny zamku Cisy; jeden z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych szlaków. Wiedzie przez górne zbocza w sercu rezerwatu.

Rezerwat Przyrody Jeziorko Daisy

Rezerwat został stworzony w 1998 roku. Na jego terenie występuje 180 gatunków roślin, aż 172 z nich to gatunki wyższe. Rezerwat Jeziorko Daisy słynie przede wszystkim z Jeziora Zielonego, potocznie nazywanego właśnie Daisy. Jest to jezioro powstałe wskutek zalania wodą wyrobiska dawnego kamieniołomu. Zalanie nastąpiło w roku 1870, tuż po intensywnej eksploatacji wapieni rafowych. Przez teren rezerwatu przebiega Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej oraz Szlak Zamków Piastowskich. Do Jeziorka Daisy wiedzie też ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jeziorko Daisy”.

Borowa – niedoceniona Korona Sudetów

Przez wiele lat za najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich uważano szczyt Chełmiec. Ma on wysokość 851 m, jednak początkowo został on zmierzony ze szczytu wieży widokowej, miał więc kilkanaście metrów więcej. Uznawany był za najwyższy, przez co był bardzo chętnie odwiedzany przez turystów. Borowa natomiast, w rzeczywistości najwyższy wierzchołek tych gór, był zupełnie niedoceniany, niezbyt dobrze oznakowany. Właściwie nie sposób było spotkać tutaj turystę. W roku 2017 rozpoczęto budowę widokowej wieży. Oddana została do użytku 14 grudnia 2017 roku, przynosząc Borowej sławę i popularność. Do budowy wieży użyto aż 30 ton stali. Wieża ma wysokość 16,6 metra. W słoneczny dzień przy dobrej widoczności rozpościera się stąd malowniczy widok na okoliczne góry. Niektórym szczęśliwcom udaje się dostrzec nawet Śnieżkę.

Pomimo tego, iż Borowa jest najwyższym punktem Wałbrzyskich Gór, nie jest ona wciągnięta na listę Korony Gór Polski. Tłumaczy się to tym, że w chwili, gdy ta lista powstawała, za najwyższy wierzchołek uznawano Chełmiec.

Szlaki na Borową

Na szczyt Borowej można dotrzeć od dworca PKP Wałbrzych, podążając za oznaczeniami żółtego szlaku. Przejdziemy obok ruin zamku Nowy Dwór, przez Przełęcz Kozią i Przełęcz pod Borą. Jedynie ostatni odcinek trasy jest dość stromy i wymagający, ale cała trasa ma tylko 5 kilometrów długości.

Na Borową wiedzie także szlak z Jedlicy Zdrój, z samego centrum uzdrowiska. Idziemy za oznaczeniami żółtego szlaku, ku Przełęczy pod Borową. Ostatni odcinek wiedzie tak samo, jak wcześniejszy wariant trasy, dość stromo. Jednak długość tego szlaku także wynosi tylko 5 kilometrów.

Na szczycie Borowej znajduje się pieczątka, którą możemy wbić się do książeczki Korona Sudetów.

Miejsca najpopularniejsze turystycznie

Wałbrzyskie pasmo górskie nie jest szczególnie widokowe z racji niewielkiej wysokości. Mimo to jednak mnogość punktów widokowych pozwala na napawanie się ciekawymi widokami. Z wież widokowych rozciąga się panorama na Góry Sowie, niektórym udaje się dojrzeć nawet Śnieżkę. Najbardziej malownicze widoki rozpościerają się z podejścia na Krąglak, Trójgarb, a także z wieży widokowej na Chełmcu i wieży zamku Grodno.

Na terenie Gór Wałbrzyskich nie ma naturalnych dużych zbiorników wodnych. Na samej granicy Pogórza Wałbrzyskiego i Bolkowskiego znajduje się jezioro zaporowe, stworzone w latach 1974-1986. Stanowi ono zabezpieczenie retencyjne na wypadek powodzi, docelowo ma być także źródłem wody pitnej, dlatego nie jest udostępnione do wykorzystywania przez turystów.

Jezioro Bystrzyckie

Góry Wałbrzyskie mogą poszczycić się Jeziorem Bystrzyckim. Jest to jezioro sztuczne, na którym wybudowano ogromna tamę o wysokości 44m. Jezioro stworzono po serii powodzi w XIX wieku, dzisiaj ma ono znaczenie retencyjne. Każdego roku pojemność jeziora nieco się zmniejsza z racji nanosów i osadów, które nanoszone są przez wodę. Jezioro pełni funkcje rekreacyjne. Są tu ośrodki wypoczynkowe, można wypożyczyć sprzęt pływający i odpocząć z całą rodziną. To miejsce bardzo chętnie odwiedzane i doceniane przez turystów.

Park Zamkowy w Książu

Zamek Książ uznawany jest za najpiękniejszy zamek Śląska. Nic dziwnego, bowiem jego budynek, jak i ogród, który go otacza naprawdę może zachwycić każdego. Około 900m od zamku jest duży parking, na którym można zostawić samochód, by dalej udać się Aleją Rodziny Hochbergów ku zamkowi. Główna brama obecnie jest już zabytkiem. Znajdują się na niej sfinksy, trzymające naczynia pełne kwiatów i strzegące wejścia na teren zamku. Historia mówi, że Hochbergowie, właściciele tej posiadłości, inspirowali się mitologią grecką, stąd pewnie tego typu zdobienia. Za bramą po prawej stronie znajduje się Mauzoleum Hochbergów, na lewo zaś jest ścieżka wiodąca na punkt widokowy. Tym, co od razu rzuca nam się w oczy jest bogactwo roślin. Ogród był prawdziwym oczkiem w głowie Hochbergów. Zobaczymy tu rzadkie rododendrony, kwiaty, krzewy i bujne drzewa, rosnące pod czujnym i troskliwym okiem książęcych ogrodników.

Palmiarnia

Na terenie parku zamkowego w Książu znajduje się także spektakularna palmiarnia. Jej ściany obłożone są prawdziwym wulkanicznym tufem pochodzącym z Etny. Spotkamy tu pnącza, egzotyczne rośliny, kawowce, pomarańcze, mandarynki i palmy, wiele innych gatunków, których nie spotkamy nigdzie indziej. To prawdziwa gratka dla miłośników kwiatów.

 

lilia-w-palmiarni.jpg

 

Zamek Bolków

Zamek w Bolkowie położony jest na Zamkowym Wzgórzu.Jest to budowla o tyle sławna, że znalazła swoje miejsce w wielu filmowych produkcjach. Mało kto wie, że to właśnie ten zamek, którym szczycą się Sudety Wałbrzyskie, pojawił się w 11 odcinku „Wiedźmina”, a także w 3 i 8 odcinku „Tajemnicy Twierdzy Szyfrów”. Przy zamku znajduje się charakterystyczna wieża, której przekrój ma kształt kropli. Ma 25 m wysokości. Intrygująca jej jej inna nazwa – Wieża Głodowa. Skąd się wzięła? Otóż w tej wieży przebywali skazańcy, którzy zazwyczaj umierali z głodu po około tygodniu. Pod wieżą znajduje się także loch głodowy. Na terenie zamku organizowanych jest wiele imprez i wydarzeń kulturalnych, m.in. wielki turniej Rycerski- Świętojańskie Spotkania Rycerskie.

Zamek Grodno nad Jeziorem Bystrzyckim

Zamek Grodno to zamek z ponad 700-letnią historią. Jest jedną z najważniejszych, a do tego najlepiej zachowanych warowni na Dolnym Śląsku. Odwiedzając zamek, możemy obejrzeć świetnie zachowane średniowieczne mury, renesansowe pomieszczenia i niezwykły widok z zamkowej wieży. Widzimy stąd góry Sowie, Góry Wałbrzyskie, a także Jezioro Bystrzyckie. Do zamku wiedzie dobrze oznakowana trasa turystyczna.

Ruiny Starego Książa, zamku Cisy i zamku Nowy Dwór w Masywie Borowej

Jeśli wybierzemy się w Góry Wałbrzyskie, mapa wskaże nam z pewnością drogę do ruin Zamku Stary Książ. Położone są one w Wałbrzychu, niedaleko zamku Książ. Są to ruiny zamku, o którym pierwsze wzmianki pochodzą już z XIII wieku. W zamku znajduje się wiele oryginalnych elementów barokowych i renesansowych, które warto zobaczyć. Część detali przeniesiona została z zamku w Trzebieniu i z innych budowli. Do zamku prowadzi brama z dwoma wieżyczkami.

 

mauzoleum-gory-walbrzyskie.jpg

 

Na trasie wokół Wałbrzycha napotkamy także ruiny zamku Cisy, pochodzącego z czasów średniowiecza. Prowadzi do niego skomplikowana, ale dobrze oznaczona droga, niestety, w niezbyt dobrej kondycji. Nie warto jednak pomijać tego punktu podczas swojej wycieczki. Przebiegają tędy trzy szlaki- szlak zielony: Szlak Zamków Piastowskich z Zamku Grodno do Grodziec, szlak niebieski od Zamku Cisy przez Strugi i na Trójgarb oraz Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej. Warto skorzystać także ze szlaku rowerowego, zaczynającego się z w jednej z dzielnic Wałbrzycha.

Interesującym miejscem Wałbrzycha są także ruiny zamku Nowy Dwór, wcześniej zamek ten nazywał się Zamek Ogorzelec. Do dzisiaj zachowały się tutaj pozostałości zamku książęcego, złożone z gotyckich portali, bramy z dwiema bastejami, fragmenty murów obronnych.

Wałbrzych

Sam Wałbrzych jest miastem chętnie odwiedzanym przez turystów. Oprócz opisywanych już wcześniej zamków i ruin, warto podkreślić piękno tutejszego rynku z fontanną na samym środku, uroczymi sklepikami i kafejkami wokół. Wałbrzych stanowi miasto silnie uprzemysłowione i zurbanizowane, kojarzy nam się przede wszystkim z przemysłem wydobywczym. Na rynku uwagę przyciąga zabytkowy ratusz zachowany w stylu neogotyckim na planie podkowy.

 

miasto-walbrzych.jpg

 

Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu

Wałbrzyskie Muzeum Przemysłu i Techniki powstało w 1993 roku na terenie dawnej kopalni Julia. Od roku 2009 funkcjonuje tu Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Celem tej instytucji jest udostępnianie obiektów, zabytków i eksponatów dla turystów, upowszechnianie wiedzy o tutejszym przemyśle i tradycjach górniczych. Zobaczymy tu stare maszyny służące do wydobywania węgla, poznamy zasady ich działania, zapoznamy się z wieloma ciekawostkami historycznymi i kulturowymi. Naprawdę warto odwiedzić to muzeum, by poszerzyć swoją wiedzę, a także by urozmaicić swój pobyt w Górach Wałbrzyskich i okolicach Wałbrzycha.

 

stara-kopalnia-walbrzych.jpg

 

Legenda o Złotym Pociągu

Z rejonem Gór Wałbrzyskich i Wałbrzycha związana jest legenda o Złotym Pociągu. Pochodzi ona z czasów II wojny światowej. Mówi o tym, że w rejonie miasta znajdują sie podziemne tunele, którymi miał przejechać wypełnionymi cennymi skarbami pociąg z Wrocławia do Wałbrzycha. Według legendy, w wagonach znajdowały się depozyty wrocławskich banków, mieszczące się w 56 metalowych skrzyniach. Kosztowności miały być ukrywane przez nazistów przed Armią Czerwoną. Legenda mówi o tym, że pociąg docelowo miał dojechać do Świebodzic, a później odjechać w kierunku Wałbrzycha, prawdopodobnie jednak po drodze obsługa pociągu została wymordowana i zastąpiona przez hitlerowców. Chcieli oni skryć dobra przed Armią Czerwoną, ukrywając pociąg. Podania jako miejsce ukrycia pociągu wskazują Górę Sobiesz pod Piechowicami albo podziemną część zamku Książ. Inni twierdza, że pociąg znajduje się w podwałbrzyskich tunelach kolejowych, spośród których jeden z nich miał być specjalnie przeznaczony dla pociągu-kwatery Adolfa Hitlera.

 

tunel-kolejowy.jpg

 

Do dziś pociągu nikt nie znalazł, choć niejeden próbował. Próbowali go odnaleźć naukowcy, różne instytucje, osoby prywatne.. Nikomu jednak nie udało się go zlokalizować ani nawet znaleźć dowodów na jego istnienie w tych terenach. Legenda wciąż jednak pozostała żywa, a od czasu do czasu słyszymy o wznowionych próbach odnalezienia pociągu. Tak, czy inaczej, legenda ta sprawiła, że popularność tych terenów znacząco wzrosła.Któż nie chciałby odnaleźć pociągu wypełnionego złotem?

Uzdrowiska Gór Wałbrzyskich

Na terenie Gór Wałbrzyskich istniały dawniej wody mineralne. Funkcjonowały tu trzy uzdrowiska – Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój i Stary Zdrój. Ostatnie z nich już nie istnieje, w Jedlinie Zdrój nie ma już wód mineralnych – powodem tego są szkody górnicze.

Do dziś jednak docenia się walory uzdrowiskowe miejscowości Szczawno-Zdrój. Funkcjonuje tu uzdrowisko, w którym leczy się choroby dolnych i górnych dróg oddechowych, schorzenia narządu ruchu, układu pokarmowego i moczowego, a także schorzenia laryngologiczne. Szczawno-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Działają tu pijalnie wód mineralnych- „Marta”, „Dąbrówka”, „Mieszko”, czy „Młynarz”.

 

walbrzych.jpg

 

Jedlina-Zdrój także jest miejscowością uzdrowiskową, leczy się tu dychawicę oskrzelową, zatoki, a także choroby płuc i stawów. Działa tu Pijalnia Wód Mineralnych i cztery słynne sanatoria.

Zarówno Szczawno-Zdrój, jak i Jedlina-Zdrój to nie tylko uzdrowiska, ale też piękne miasteczka, które są chętnie odwiedzane przez turystów. Nie brakuje tu kafejek, restauracji i innych ciekawych lokali, a w sezonie odbywa się tu wiele imprez kulturalnych. Przyjeżdżają tu nie tylko osoby chore, ale także wszyscy, którzy chcą odpocząć, nabrać sił i nacieszyć się piękną okolicą.

Pomysł na wycieczkę

Wałbrzych, Góry Wałbrzyskie i cały obszar Sudetów wokół Wałbrzycha oferuje nam całe mnóstwo możliwości ciekawych wycieczek. Możemy pokusić się o wejście na wierzchołek Chełmca, gdzie znajduje się wieża oraz podświetlany nocą krzyż. Miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić jej oczywiście Borowa. Możemy udać się na spacer szlakiem wzdłuż brzegów Pełcznicy bądź trasą Głównego Szlaku Sudeckiego. Możliwości jest mnóstwo. Większość tras i ścieżek ma łagodny przebieg, dzięki czemu doskonale nadaje się na spędzenie czasu z rodziną. To dobry pomysł na weekendowy wypad.

Ciekawą wycieczkę możemy rozpocząć na dworcu PKP Wałbrzych Główny. Wybieramy szlak żółty i kierujemy się nim do zamku Nowy Dwór na Górze Zamkowej. Ta droga zajmie nam około 40 minut. Trzymamy się żółtego szlaku, dochodząc w ten sposób do Koziej Przełęczy. Wchodzimy na szutrową drogę, która biegnie wprost do widokowego miejsca z krzyżem. Podziwiamy piękne widoki, odpoczywamy. Stąd schodzimy znowu do Koziej Przełęczy i dalej czerwonym szlakiem idziemy do Przełęczy pod Borową. Stąd możemy czerwonym szlakiem dojść do Wałbrzycha bądź szlakiem żółtym- do uzdrowiska Jedlina-Zdrój. Taka wycieczka z pewnością przypadnie do gustu każdemu.

Czy warto przyjechać w Góry Wałbrzyskie?

Góry Wałbrzyskie są ciekawym celem weekendowych czy wakacyjnych wypraw. Mimo, że większości z nas te tereny kojarzą się z kopalniami i przemysłem, przyjeżdżając tu przekonamy się, że nawet w tak silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionie można znaleźć zielone, przyjazne miejsca, w których chce się wypoczywać. To dobre miejsce na wycieczki z dziećmi, bo wyznaczone tu szlaki i ścieżki turystyczne nie są zbyt forsujące. Można udać się na spokojny spacer bez wysiłku i trudu zdobywając najwyższe szczyty gór. Choć panoram, jakie stąd ujrzymy nie sposób porównać do tych z Tatr czy innych wysokich gór, z pewnością odnajdziemy tu spokój i ciszę, czyli to, czego szukamy w górach.

Doskonałą bazą noclegową dla wszystkich przyjeżdżających w Góry Wałbrzyskie jest Wałbrzych i okoliczne mniejsze miejscowości. Oferują one turystom wiele miejsc noclegowych w hotelach, pensjonatach i ośrodkach, a także w kwaterach prywatnych. Miejsc noclegowych nie brakuje, jednak zawsze warto dokonać rezerwacji wcześniej.

Zdecydowanie warto przyjechać w rejon Wałbrzyskich Gór, by przekonać się o pięknie tego niedocenianego zakątka Polski. Rejon ten to nie tylko kopalnie i przemysł, ale także zieleń, natura i czyste powietrze, a także ciekawe zabytki i miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć.

Zdjęcia pochodzą z serwisu pixabay.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o górach w Polsce?
Przeczytaj nasz artykuł – Góry w Polsce – Opis Pasm Górskich, Najwyższe Szczyty, Przewodnik turystyczny