Adres redakcji:
Lubliniecka 62
46 – 380 Dobrodzień

Email: siecportali@gmail.com

Tel: 723 096 404