Guma gumie nie równa…

Redaktor: żółwik

ButyGuma gumie nierówna… Wielu spośród wspinaczy dałoby się pokroić za swoje butki wspinaczkowe – czy też raczej za legendę obrastającą ich ulubioną firmę. Dyskusja jednak ma charakter wyłącznie teoretyczny, oparty na odczuciach użytkownika – nikt nie jest w stanie przytoczyć wyników obiektywnych badań.

Ostatnio jednak w sieci pojawił się test, którego sposób przeprowadzenia ma znamiona obiektywności. A zaczęło się od pokrojenia butów wspinaczkowych…

Badanie – obiekt i warunki

Autorzy badania przetestowali wszystkie „popularne gumy wspinaczkowe” (tabelka poniżej). Były to gumy użyte do wykonania podeszew butków wspinaczkowych, które znajdują się w ofercie przynajmniej pięciu detalicznych sklepów online.

Poniżej zestawienie butów wspinaczkowych, z których zostały pobrane próbki gumy:

Rodzaj gumy
Model buta
Evolv Trax XT – 5 Evolv Defy
La Sportiva FriXion RS La Sportiva Mojo
Mad Rock Formula #5 Mad Rock (Old) Phoenix
Mad Rock FX5 Mad Rock (New) Phoenix
Stealth Onyx Five Ten Galileo
Stealth HF Five Ten V10
Stealth C4 Five Ten Mojave
Vibram XSV Mammut Goblin
Vibram XS La Sportiva Nago Woman XS Grip Sage

Autorzy tego ciekawego eksperymentu kupili po jednej parze butów wspinaczkowych dla każdego rodzaju gumy. Następnie wycięli z podeszew próbki o rozmiarach 5×5 cm, do których został przymocowany ciężarek.

Tak przygotowane próbki umieszczano na powierzchni granitowej płyty. Nachylenie płyty było zwiększane aż do ześlizgnięcia się próbki – w tym momencie był wykonywany pomiar kąta.

Te same czynności powtórzono na chwycie wspinaczkowym o płaskiej powierzchni. Dla każdego rodzaju gumy zostało wykonanych 20 testów – po 10 na granit i 10 na sztuczny chwyt. Przetestowane zostały próbki zarówno z lewego, jak i z prawego buta z każdej pary, by próbka kontrolna była wiarygodna.

Wykonano także „test ciągnięcia” (wyskalowaną sprężynę oraz ciężarek o masie 2,5 kg).

Wyniki

Guma Suma Powierzchnia
granitowa
Powierzchnia
sztuczna
Evolv Trax XT – 5 9,7
10,0 9,4
La Sportiva FriXion RS 8,4
8,9 7,9
Vibram XSV 7,9
5,7 10,0
Mad Rock FX5 7,9
7,8 8,0
Vibram XS 7,8
6,2 9,4
Stealth Onyx 7,3
6,0 8,6
Stealth HF 6,1
4,0 8,1
Stealth C4 5,9
6,0 5,7
Mad Rock Formula #5 4,3
4,2 4,3

Wyniki dla większości wspinaczy pewnie są zaskakujące, ale należy pamiętać o tym, że na but wspinaczkowy składa się nie tylko guma, ale także jego geometria, kształt czubka, asymetria i wiele innych cech. A poza wszystkim – nieważna różdżka – ważny czarodziej.

Jak przedstawia to tabela, po zsumowaniu wyników okazało  się, że najlepsze osiągi zapewni wspinaczowi Evolv Trax XT – 5, na drugiej pozycji plasuje się La Sportiva FriXion RS, a po niej Vibram XSV. Najsłabiej wypadła guma Mad Rock Formula #5.

Trudno uwierzyć? Poniżej przedstawiamy warunki, w jakich prowadzone były testy i sposób obliczania wyników.

Układ testującyuklad_testujacy.jpg

Układ testujący został zaprojektowany oraz zbudowany przez Stevena Wona. Każda z próbek została umieszczona na zaznaczonym fragmencie granitu. Dokręcanie śruby (widocznej na zdjęciu poniżej granitowej płyty) skutkowało powolnym zwiększaniem kąta nachylenia płyty aż do momentu, w którym próbka gumy zaczynała się zsuwać. Następnie ten kąt był porównywany pomiędzy poszczególnymi rodzajami gumy – zarówno dla powierzchni granitu, jak i powierzchni płaskiego sztucznego stopnia. W obu przypadkach różnica pomiędzy najlepszą, a najgorszą gumą w teście wynosiła poniżej 6,5°.

Średnie wyniki w stopniach

Guma Powierzchnia
granitowa
Powierzchnia
sztuczna
Evolv Trax XT – 5 34,27 48,86
La Sportiva FriXion RS 33,94 45,61
Mad Rock Formula #5 28,40 43,80
Mad Rock FX5 32,77 46,21
Stealth C4 30,00 45,18
Stealth HF 28,16 46,68
Stealth Onyx 30,12 47,78
Vibram XS 30,87 48,79
Vibram XSV 29,59 49,48

Fizyczne podstawy testu

Wielkość fizyczna, jaką próbowano wyznaczyć jest nazywana „współczynnikiem tarcia” i jest prostym sposobem określenia „lepkości” pomiędzy dwiema powierzchniami (w tym przypadku pomiędzy gumą, a granitem lub chwytem wspinaczkowym). Jest ona definiowana jako stosunek siły normalnej (definiowana jako siła oddziaływania jednego ciała na drugie) i siły tarcia, która jest specyficzna dla każdej pary powierzchni.

W tym eksperymencie siła normalna jest ustalana poprzez zmianę kąta powierzchni w odniesieniu do poziomu. Zaletą tego podejścia jest eliminacja możliwych błędów wynikających z różnych mas i powierzchni badanych próbek. Matematycznie, współczynnik tarcia jest tangensem z kąta pomiędzy powierzchnią pochylni, a poziomem.

Guma Współczynnik tarcia
dla granitu
Współczynnik tarcia
dla chwytu
Evolv Trax XT – 5 0,68 1,14
La Sportiva FriXion RS 0,67 1,02
Mad Rock Formula #5 0,54 0,96
Mad Rock FX5 0,64 1,04
Stealth C4 0,58 1,01
Stealth HF 0,54 1,06
Stealth Onyx 0,58 1,10
Vibram XS 0,60 1,14
Vibram XSV 0,57 1,17

Czy test jest obiektywny?

  • Testy zostały przeprowadzone przez Spedout.
  • Wszystkie próbki zostały nabyte w sklepach detalicznych w normalnej cenie, nie u producenta.
  • Spadout nie otrzymuje pieniędzy od żadnego z producentów.
  • Spadout otrzymuje pieniądze od ponad trzystu sprzedawców detalicznych, którzy sprzedają wiele różnych rodzajów obuwia wspinaczkowego (włączając wszystkie przetestowane buty).
  • Wszystkie testy zostały przeprowadzone w laboratorium, gdzie panowała temperatura ok. 20° C.

Artykuł z
  • ZOSTAW ODPOWIEDŹ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here